• REGULAMIN

Niniejszy regulamin precyzuje zasady rejestracji domen za pomocą środków technicznych udostępnionych w serwisie domeny.fakty.pl rozszerzając dokument podstawowy dotyczący rejestracji domen w systemie centralnym NASK opisywany w Zakładce "Zasady NASK" i publikowany przez NASK na jego stronach internetowych.


Regulamin

 1. Właścicielem serwisu domeny.ltsi.pl, zwanego dalej Serwisem jest firma P.P.H.U. PlataN Tomasz Oleksiewicz, 90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 204/210 m. 352.
 2. Kwestie dotyczące rejestracji i utrzymania domen przez serwis nie poruszone w niniejszym regulaminie określa dokument "Zasady Rejestracji NASK" publikowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, zwaną dalej NASK. Dokument ten dostępny jest w zakładce "Zasady NASK" niniejszego Serwisu oraz na stronach internetowych NASK pod adresem: http://www.dns.pl/zasady.html.
 3. Wszelkie czynności dotyczące rejestracji i utrzymania domen dokonywane są za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków technicznych udostępnianych przez Partnera NASK, firmę Consulting Service Robert Siebielski, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 60/80 zwanego dalej Partnerem. Zasady funkcjonowania Partnerów NASK opisuje dokument publikowany przez NASK na jego stronach internetowych.
 4. Różnice i rozszerzenia w stosunku do "Zasad Rejestracji NASK" wynikające ze szczególnych regulacji i sposobu działania niniejszego serwisu:
  1. W miejsce cennika NASK (pkt. 10 Zasad NASK) Serwis wprowadza własny system oplad za usługi, który jest publikowany w zakładce Cennik na stronach Serwisu.
  2. Płatności dokonywane są w formie przedpłat na podstawie wystawionej wcześniej faktry pro-forma .
  3. Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres rozliczeniowy (1, 2 lub 3 lata).
  4. W przypadku nie opłacenia następnego abonamentu, domena z końcem obowiązywania poprzedniego abonamentu jest wygaszana i przechodzi w 30-dniowy okres reklamacyjny.
 5. Transfer domen
  1. Transfer domen do naszego systemu nie podlega opłatom w Serwisie
  2. Transfer domen z naszego systemu do innego usługodawcy:
   1. w przypadku domen wcześniej przetransferowanych do naszego systemu nie podlega opłatom w serwisie,
   2. w przypadku domen zarejestrowanych w serwisie w ramach promocji w pierwszym i drugim roku od rejestracji transfer jest płatny 80 zł + vat,
   3. w przypadku domen zarejestrowanych w serwisie w ramach promocji po upływie dwóch lat od rejestracji transfer nie podlega opłatom w serwisie,
   4. w przypadku domen zarejestrowanych w serwisie poza promocją nie podlega opłatom w serwisie.
 6. Rejestracje nowych domen
  1. Nowa domena w procesie rezerwacji jest blokowana w systemie centralnym NASK na czas potrzebny do wniesienia opłaty za rejestrację domeny. Zarezerwowana domena nie jest dostępna dla innych.
  2. Wnioskodawca otrzymuje fakturę pro-forma, na podstawie której dokonuje wpłaty na konto właściciela Serwisu.
  3. Wnioskodawca staje się właścicielem zarezerwowanej domeny w przypadku stwierdzenia wpłaty na koncie właściciela Serwisu w nieprzekraczalnym terminie określonym na fakturze pro-forma.
  4. Płatności częściowe, po terminie, wpłaty bez podania tytułów płatności uniemożliwiające identyfikację zamówionej usługi są zwracane wpłacającym, a usługi uważa się za nie nabyte. Po upływie terminu płatności wnioskodawca traci prawa związane z rezerwacją domeny.
  5. Na jednej fakturze pro-forma mogą być wyszególnione usługi rejestracji więcej niż jednej domeny. Gdy wnioskodawca chce zrezygnować z części z usług rejestracji domeny wyszczególnionych na jednej fakturze, powinien zgłosić to bezpośrednio do właściciela serwisu przed upływem terminu płatności faktury pro-forma.
  6. Sytuacja szczególna: właściciel Serwisu może dokonać na własną odpowiedzialność i ryzyko finansowe ostatecznej rejestracji domeny bez uzyskania od wnioskodawcy środków w części lub w całości. W takim przypadku to właściciel Serwisu, a nie abonent staje się nabywcą usługi i właścicielem domen do czasu uzyskania 100% środków z przeterminowanej faktury pro-forma lub innych środków wg odrębnej umowy. Wpłaty częściowe nie dają abonentowi prawa do nabycia domeny lub części domen z fatury pro-forma w przypadku domen już zarejestrowanych przez rejestratora.
 7. Odnowienie - przedłużenie rezerwacji
  1. Podstawą przedłużenia umowy jest terminowe wniesienie opłaty za kolejny okres abonamentowy na podstawie faktury pro-forma.
  2. Faktura pro-forma jest dostraczana abonentowi w formie korespondencji elektronicznej e-mail 21 dni przed datą wygaśnięcia abonamentu.
  3. W przypadku braku wpłaty, na 4 dni przed wygaśnięciem domeny wysyłane jest przypomnienie o braku płatności.
  4. Adres e-mail, na który wysyłane są powiadomienia abonent określa podczas rejestracji, oraz w przypadku wszelkich zmian powinien korygować w panelu administracyjnym. W przypadku braku aktualnego adresu e-mail w panelu administracyjnym nie będzie ustalany właściwy adres e-mail, ani nie będzie podejmowana próba skontaktowania się z abonentem jakąkolwiek inną drogą.
 8. Wygaśnięcie domeny
  1. W przypadku nie opłacenia w terminie odnowienia faktury pro-forma za kolejny okres abonamentowy domena jest wyłączana przez system centralny NASK bez jakiegokolwiek działania ze strony właściciela serwisu ani Partnera.
  2. W momencie wygaśnięcia domena przechodzi w 30-dniowy okres reklamacyjny
  3. W okresie reklamacyjnym możliwe jest opłacenie i przywrócenie rejestracji domeny.
  4. Serwis ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wygaśnięcia domeny związane z brakiem zidentyfikowanej płatności lub nieświadomością abonenta w sprawie konieczności wniesienia terminowej opłaty.
 9. Serwis ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wadliwego funkcjonowania systemu centralnego NASK ani żadnych działań podejmowanych przez NASK w stosunku do domeny abonenta.


• Zasady NASK>>
• Cennik rejestracji i odnowień >>

 

 
Strona główna
Panel administracyjny
Rejestracja domeny .pl
Rejestracja domeny .eu
Rej. domeny globalnej
Rejestracja opcji .pl
Test domeny .pl
Rejestracja abonenta
Przeglądarka
Whois
Cennik
Zasady NASK
Regulamin
Transfer
Częste pytania
Kontakt
 
www.łódzkie-strony.pl - Katalog stron regionu łódzkiego