• REGULAMIN

Niniejszy regulamin precyzuje zasady rejestracji domen za pomocą środków technicznych udostępnionych w serwisie domeny.fakty.pl rozszerzając dokument podstawowy dotyczący rejestracji domen w systemie centralnym NASK opisywany w Zakładce "Zasady NASK" i publikowany przez NASK na jego stronach internetowych.


Regulamin

 1. Właścicielem serwisu domeny.ltsi.pl, zwanego dalej Serwisem jest firma P.P.H.U. PlataN Tomasz Oleksiewicz, 90-369 Łódź, ul. Piotrkowska 204/210 m. 352.
 2. Kwestie dotyczące rejestracji i utrzymania domen przez serwis nie poruszone w niniejszym regulaminie określa dokument "Zasady Rejestracji NASK" publikowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, zwaną dalej NASK. Dokument ten dostępny jest w zakładce "Zasady NASK" niniejszego Serwisu oraz na stronach internetowych NASK pod adresem: http://www.dns.pl/zasady.html.
 3. Wszelkie czynności dotyczące rejestracji i utrzymania domen dokonywane są za pośrednictwem i przy wykorzystaniu środków technicznych udostępnianych przez Partnera NASK, firmę Consulting Service Robert Siebielski, 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 60/80 zwanego dalej Partnerem. Zasady funkcjonowania Partnerów NASK opisuje dokument publikowany przez NASK na jego stronach internetowych.
 4. Różnice i rozszerzenia w stosunku do "Zasad Rejestracji NASK" wynikające ze szczególnych regulacji i sposobu działania niniejszego serwisu:
  1. W miejsce cennika NASK (pkt. 10 Zasad NASK) Serwis wprowadza własny system oplad za usługi, który jest publikowany w zakładce Cennik na stronach Serwisu.
  2. Płatności dokonywane są w formie przedpłat na podstawie wystawionej wcześniej faktry pro-forma .
  3. Przedłużenie domeny może odbyć się po opłaceniu abonamentu na następny okres rozliczeniowy (1, 2 lub 3 lata).
  4. W przypadku nie opłacenia następnego abonamentu, domena z końcem obowiązywania poprzedniego abonamentu jest wygaszana i przechodzi w 30-dniowy okres reklamacyjny.
 5. Transfer domen
  1. Transfer domen do naszego systemu nie podlega opłatom w Serwisie
  2. Transfer domen z naszego systemu do innego usługodawcy:
   1. w przypadku domen wcześniej przetransferowanych do naszego systemu nie podlega opłatom w serwisie,
   2. w przypadku domen zarejestrowanych w serwisie w ramach promocji w pierwszym i drugim roku od rejestracji transfer jest płatny 80 zł + vat,
   3. w przypadku domen zarejestrowanych w serwisie w ramach promocji po upływie dwóch lat od rejestracji transfer nie podlega opłatom w serwisie,
   4. w przypadku domen zarejestrowanych w serwisie poza promocją nie podlega opłatom w serwisie.
 6. Rejestracje nowych domen
  1. Nowa domena w procesie rezerwacji jest blokowana w systemie centralnym NASK na czas potrzebny do wniesienia opłaty za rejestrację domeny. Zarezerwowana domena nie jest dostępna dla innych.
  2. Wnioskodawca otrzymuje fakturę pro-forma, na podstawie której dokonuje wpłaty na konto właściciela Serwisu.
  3. Wnioskodawca staje się właścicielem zarezerwowanej domeny w przypadku stwierdzenia wpłaty na koncie właściciela Serwisu w nieprzekraczalnym terminie określonym na fakturze pro-forma.
  4. Płatności częściowe, po terminie, wpłaty bez podania tytułów płatności uniemożliwiające identyfikację zamówionej usługi są zwracane wpłacającym, a usługi uważa się za nie nabyte. Po upływie terminu płatności wnioskodawca traci prawa związane z rezerwacją domeny.
  5. Na jednej fakturze pro-forma mogą być wyszególnione usługi rejestracji więcej niż jednej domeny. Gdy wnioskodawca chce zrezygnować z części z usług rejestracji domeny wyszczególnionych na jednej fakturze, powinien zgłosić to bezpośrednio do właściciela serwisu przed upływem terminu płatności faktury pro-forma.
  6. Sytuacja szczególna: właściciel Serwisu może dokonać na własną odpowiedzialność i ryzyko finansowe ostatecznej rejestracji domeny bez uzyskania od wnioskodawcy środków w części lub w całości. W takim przypadku to właściciel Serwisu, a nie abonent staje się nabywcą usługi i właścicielem domen do czasu uzyskania 100% środków z przeterminowanej faktury pro-forma lub innych środków wg odrębnej umowy. Wpłaty częściowe nie dają abonentowi prawa do nabycia domeny lub części domen z fatury pro-forma w przypadku domen już zarejestrowanych przez rejestratora.
 7. Odnowienie - przedłużenie rezerwacji
  1. Podstawą przedłużenia umowy jest terminowe wniesienie opłaty za kolejny okres abonamentowy na podstawie faktury pro-forma.
  2. Faktura pro-forma jest dostraczana abonentowi w formie korespondencji elektronicznej e-mail 21 dni przed datą wygaśnięcia abonamentu.
  3. W przypadku braku wpłaty, na 4 dni przed wygaśnięciem domeny wysyłane jest przypomnienie o braku płatności.
  4. Adres e-mail, na który wysyłane są powiadomienia abonent określa podczas rejestracji, oraz w przypadku wszelkich zmian powinien korygować w panelu administracyjnym. W przypadku braku aktualnego adresu e-mail w panelu administracyjnym nie będzie ustalany właściwy adres e-mail, ani nie będzie podejmowana próba skontaktowania się z abonentem jakąkolwiek inną drogą.
 8. Wygaśnięcie domeny
  1. W przypadku nie opłacenia w terminie odnowienia faktury pro-forma za kolejny okres abonamentowy domena jest wyłączana przez system centralny NASK bez jakiegokolwiek działania ze strony właściciela serwisu ani Partnera.
  2. W momencie wygaśnięcia domena przechodzi w 30-dniowy okres reklamacyjny
  3. W okresie reklamacyjnym możliwe jest opłacenie i przywrócenie rejestracji domeny.
  4. Serwis ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wygaśnięcia domeny związane z brakiem zidentyfikowanej płatności lub nieświadomością abonenta w sprawie konieczności wniesienia terminowej opłaty.
 9. Serwis ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wadliwego funkcjonowania systemu centralnego NASK ani żadnych działań podejmowanych przez NASK w stosunku do domeny abonenta.


• Zasady NASK>>
• Cennik rejestracji i odnowień >>