• TRANSFER DOMENY

Istnieje możliwość zlecenia obsługi domeny zarejestrowanej w NASK serwisowi domeny.ltsi.pl. Serwis domeny.ltsi.pl wykorzystuje w tym celu środki techniczne udostępnione przez Partnera NASK, firmę Consulting Service. Po przetransferowaniu domeny do serwisu domeny.ltsi.pl, za pomocą tych środków Abonent ma możliwość dokonywania wszelkich operacji związanych z domeną bezpośrednio u Partnera NASK, w firmie Consulting Service.
 
Aby dokonać transferu domeny do serwisu domeny.ltsi.pl należy:

 1. Zarejestrować się w zakładce "Rejestracja abonenta" lub zalogować się w Panelu Administracyjnym
 2. Po zalogowaniu w dziale transfer wypełnić formularz "Dodaj domeny" wpisując po przecinku transferowane domeny do formularza.
 3. Zależnie od tego, czy transferowane domeny przenosimy z NASK, czy od innego Partnera NASK należy:
  1. transfer z NASK: Po kliknięciu "Transferuj domeny z NASK" znajdą Państwo listę zgłoszonych do tranferu domen. Naciśnięcie przycisku na pokazanym formularzu rozpoczyna procedurę transferu i złasza chęć przetransferowania domen do systemu centralnego NASK.
   Procedura transferu z NASK wymaga zgłoszenia go w formie papierowej. W tym celu należy wydrukować przygotowany wniosek i wysłać go do NASK tego samego dnia.
   Pozostałe czynności dotyczące transferu dokonywane są przez NASK oraz Partnera NASK, firmę Consulting Service. Po przetransferowaniu domeny będą widoczne w panelu administracyjnym na liście domen zarejestrowanych.
  2. transfer od Partnerów NASK: Po kliknięciu "Transferuj domeny od Partnerów NASK" znajdą Państwo tabelę z listą transferowanych domen oraz polami do wpisania kodów "authinfo". Kody te należy uzyskać od dotychczasowego Partnera NASK. Otrzymane hasła należy wpisać do odpowiednich pól. Na tym kończy się procedura transferu. Domeny po przetransferowaniu będą widoczne w panelu administracyjnym wśród domen zarejestrowanych.
Lista wymaganych dokumentów potrzebnych do transferu domeny (tylko transfer z NASK):
 1. Jeżeli abonentem domeny jest osoba fizyczna, lub osoba prowadząca działalność gospodarczą
  - wniosek z podpisem Abonenta,
  - w przypadku działania Pełnomocnika - kopia pełnomocnictwa,
  - wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoba prowadząca działalność).
 2. Jeżeli abonentem jest spółka cywilna:
  - wniosek z podpisami wszystkich Wspólników spółki cywilnej,
  - umowa spółki cywilnej - informacje o składzie i sposobie reprezdentacji spółki,
  - w przypadku działania przez pełnomocnika spółki, dokument pełnomocnictwa,
  - wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Jeżeli abonentem domeny jest spółka handlowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka jawna, spółka komandytowa, partnerska lub komandytowo-akcyjna):
  - wniosek z podpisami osoby lub osób umocowanych do reprezentowania spółki,
  - kopia aktualnego wypisu z KRS.

Uwagi końcowe:
 1. Procedura transferu jest bezpłatna do serwisu domeny.ltsi.pl
 2. Płatność na następny okres abonamentowy odbywa się w terminach zgodnych z naturalnymi datami wygaśnięcia domeny - ustalanymi przy pierwszej rejestracji.
 3. Koszt przedłużenia domeny określony jest w cenniku w zakładce "Cennik".
 4. Promocje nie obejmują domen transerowanych do serwisu domeny.ltsi.pl.

• Logowanie do panelu administracyjnego >>
• Rejestracja abonenta >>
• Regulamin >>